สถานะเซิฟเวอร์ : ออนไลน์      ผู้เล่นขณะนี้ : 1,327 คน     ไอดีทั้งหมด : 5,403 ไอดี